Det mener Sex & Samfund

 

Sex & Samfund har udarbejder holdningspapirer om drengeomskæring, fertilitet og køb og salg af seksuelle ydelser. Her finder du også udvalgte høringsvar fra Sex & Samfund.

Om drengeomskæring

Sex & Samfund arbejder rettighedsbaseret. Det betyder, at vi kæmper for en verden, hvor retten til selvstændige valg respekteres fuldt ud, og vi søger gennem vores aktiviteter at styrke den enkeltes mulighed for at træffe frie og informerede valg. Også i forhold til omskæring af mindreårige tager vi udgangspunkt i det enkelte menneskes konventionsbundne ret til kropslig selvbestemmelse og integritet uanset alder, etnicitet og køn.

Det mener Sex & Samfund om drengeomskæring
 Sex & Samfund siger i høringssvar nej til drengeomskæring

Om køb og salg af seksuelle ydelser

Sex & Samfund anerkender den enkeltes ret til – under ansvar – at bestemme over sin egen krop og seksualitet. I udgangspunktet bør det derfor være den enkeltes suveræne beslutning, om vedkommende ønsker at sælge seksuelle ydelser.

► Det mener Sex & Samfund om køb og salg af seksuelle ydelser

Transkøn og kønsskifteoperationer

Høringssvar august 2014: Det er helt utidssvarende, når Sundhedsstyrelsen i en ny vejledning opererer med transkønnethed som psykiatrisk diagnose. Samtidig skal transkønnede kunne gå flere steder hen, når der skal tages beslutning om kønsskifte.

► Læs 'Ophæv Sexologisk Kliniks monopol på kønsskifteoperationer.

Om fertilitet og danskernes faldende frugtbarhed

Det mener Sex & Samfund

 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?