Abort

 

Retten til abort er et af de helt centrale - og mest kontroversielle - spørgsmål inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Sex & Samfund forsvarer denne ret både herhjemme og internationalt, lige som vi via hjemmesiden www.abortnet.dk formidler ny, aktuel viden om emnet.


Abortnet.dk

 

Abortnet.dk er Sex & Samfunds hjemmeside om abort. Her er oplysninger til fagfolk og sundhedspersonale, der arbejder med abort og til alle andre, der søger information om abort. Siden indeholder ny viden på området - fra både ind- og udland. Sammen med hjemmesiderne Sexsygdomme.dk og Praeventionsguide.dk udgør den Danmarks største videnscenter om abort, sexsygdomme og prævention.

Abortnet.dk

Vi mener...

 

  • Abort er en del af kvinders ret til at bestemme over deres egen krop.
  • Alle kvinder bør have adgang til legale, sikre aborter.
  • Abort handler om at beslutte, om man vil være forældre - ikke om at vælge et foster fra på grund af handicaps, forkert køn etc. Derfor støtter vi den danske abortgrænse på 12 uger.
  • Abortloven til gengæld bør ændres, så unge kvinder mellem 15 og 17 år kan få abort uden forældrenes samtykke. Men samtidig, at det er meget vigtigt, at man ikke kobler forældrene af. Derfor skal de også i fremtiden informeres om aborten, så de kan støtte op om den unge både før og efter indgrebet.
  • At skal antallet af sexsygdomme og aborter begrænses, er det en grundlæggende forudsætning, at både befolkningen generelt og fagfolk specifikt, har en opdateret, korrekt og præcis viden om prævention, sexsygdomme og aborter.

 

Vidste du at...

  • Andelen af 15-19 årige og 20-24 årige, der fik en abort, steg fra 2005 til 2006 med henholdsvis 5,7 og 3,7 pct.
  • Der har været fri adgang til abort i Danmark siden 1973.
  • Der hvert år dør 74.000 kvinder verden over efter usikre aborter, og at hundredetusinder får varige mén.
  • Verdens kvinder hvert år får foretaget cirka 27 mio. legale og 19 mio. illegale aborter.