Når du støtter Sex og Samfund kan du trække dit bidrag fra i skat efter ligningslovens paragraf 8A. Du kan fratrække op til 15.600 kr. Du får fradrag for alle bidrag til hver forening, altså også for beløb under 500 kr. Du kan højst få fradrag for 15.600 kr., hvis du samlet giver 15.600 kr. og derover i 2017.

Læs mere om reglerne på SKAT.

Fra 2008 er det de velgørende organisationer der skal indberette dit bidrag til SKAT. På den måde er du sikret at alle dine bidrag bliver registreret. Sex & Samfund indberetter derfor automatisk dit bidrag til SKAT. Det kræver dog, at vi får oplyst dit navn og CPR-nummer.

Mere info

Ønsker du mere information kan du kontakte Sex & Samfunds Fundraising- og kampagneafdeling på tlf. 3393 1010 eller mail info@sexogsamfund.dk.