Strategi og politik

 

Kampen for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er kampen for at sikre alle menneskers rettigheder og deres adgang til sundhed i forhold til køn, krop, seksualitet, graviditet og fødsel. Det er kampen for at sikre alle et værdigt og frit liv. Det er kampen for, at den enkelte - uanset køn, status og seksuel orientering - kan vælge det liv, som hun/han ønsker uden diskrimination og stigmatisering. 

Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er et mangesidet indsats­område. Det handler om meget mere end fravær af sygdomme. Det omfatter kønnets, kroppens og seksualitetens betydning for bæredygtig udvikling og trivsel og sammenhængen mellem seksuel, fysisk og mental sundhed. Desværre er der lang vej endnu, før kønnets, kroppens og seksualitetens betydning for menneskelig trivsel lige fra de tidlige barndomsår til langt ind i alderdommen anerkendes og integreres i indsatser for bæredygtig udvikling.

I Danmark er der med denne kamp opnået mange resultater. Men desværre er udbredelsen af sexsygdomme stadig høj. Diskrimination og mistrivsel er udbredt, og mobning i skolen handler ofte om køn, krop og seksualitet. Derfor bør sundheds- og seksualundervisning i skolen og på ungdomsuddannelserne styrkes. Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er ikke økonomisk og politisk tilstrækkeligt prioriteret – hverken statsligt eller kommunalt.

I verdens fattigste lande er situationen alarmerende. En ud af fire kvinder har ikke adgang til den prævention, hun ønsker sig. Komplikationer i forbindelse med graviditet er en hoveddødsårsag for teenagepiger. 119 lande tillader ikke fri abort. 79 lande kriminaliserer seksuelle handlinger mellem mennesker af samme køn. Det er en situation, der har katastrofale følger - ikke bare for det enkelte menneske, men også for de enkelte landes muligheder for at bekæmpe fattigdom og styrke bæredygtig udvikling. 

Strategi 2016-2020
I vores strategi præsenterer vi vores vision, mål og fokusområder for Sex & Samfunds arbejde i 2016-2020.

Se Sex & Samfunds strategi 2016-2020

 


 

Vision

  • Vi ønsker en verden, hvor seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er respekteret som en afgørende del af al menneskelig trivsel og bæredygtig udvikling, og hvor alle frit kan træffe egne informerede valg om seksualitet og reproduktion uden at blive diskrimineret.

Mission

  • Vi vil som den stærkeste og mest toneangivende danske organisation på feltet kæmpe for adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder for alle. Det vil vi som en del af partnerskaber, alliancer og netværk i Danmark, Europa og verden. 

Værdier, som vores arbejde er baseret på:

  • Mangfoldighed, rummelighed og respekt for alle uanset alder, køn, status, identitet, seksuel orientering og udtryk
  • En rettighedsbaseret tilgang til vores arbejde, der fremmer rettigheder for alle med særligt fokus på de mest sårbare og ekskluderede
  • At folkelig og frivillig deltagelse i vores kamp er helt centralt for at lykkes med vores mission og for at sikre bæredygtigheden i vores arbejde og vores organisation
  • At vi står til regnskab for den tillid, vi mødes med, gennem gode resultater, høje etiske standarder, omkostningseffektivitet og gennemsigtighed.

Mål

  • Beslutningstagere og myndigheder nationalt og internationalt respekterer, beskytter og opfylder seksuelle og reproduktive rettigheder både som selvstændigt mål og som del af bæredygtig udvikling og menneskelig trivsel
  • To millioner mennesker nationalt og internationalt har mulighed for og kompetencer til at kunne realisere deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder
  • Sex & Samfund er en effektiv og troværdig organisation med en stærk folkelig forankring og en voksende donorkreds

 

IPPF Strategi 2016-2022

Sex & Samfund er en del af IPPF, verdens største NGO-føderation inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Sex & Samfunds strategi hænger tæt sammen med IPPF’s strategi 2016-2022. 

Se IPPF's strategi (pdf)

 

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?