I praktik hos Sex & Samfund

 

Et praktikophold hos Sex & Samfund betyder et praktikophold i en organisation, der gennem mere end 50 år har kæmpet for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Det er en dynamisk arbejdsplads, hvor det er muligt at medvirke til at skabe bedre information og oplysning omkring netop seksualitet og sex, både i Danmark og i udlandet. Du kan se de aktuelle praktikopslag under ledige stillinger.

 

 

Placering/Arbejdssted
Praktikopholdet foregår på Sex & Samfunds sekretariat i København. Praktikanten indgår på lige fod med de andre medarbejdere i sekretariatet med egen arbejdsplads.
 
Arbejdsopgaver
Alt efter hvilken afdeling praktikanten er tilknyttet, vil arbejdsopgaverne variere i udformning. Fælles er dog, at praktikanten i høj grad får brugt sin uddannelsesmæssige baggrund og praktiske erfaring. Resultatet af et projekt, en rapport eller lignende bliver brugt i det daglige arbejde i Sex & Samfund. Praktikanten er altså også med til at præge sit praktikophold, og fremtiden for organisationen.
 
Krav til praktikanten
Praktikanter hos Sex & Samfund skal være kandidatstuderende på en videregående uddannelse. Det er ikke et krav, at praktikanten skal være i slutningen af sin studieperiode. Praktikanten skal være bosiddende i Danmark og selv sørge for transport til sekretariatet.
 
Ansøgning
Sex & Samfund søger praktikanter to gange om året. Det er også muligt at ansøge uopfordret. En ansøgning skal indeholde selve ansøgningen samt praktikantens CV. Der kan også vedlægges anden relevant dokumentation.
 
Mail ansøgningen til den relevante kontaktperson eller via on-line ansøgningsskemaet. Her er det muligt at vedhæfte dokumenter. Husk at angive hvilken stilling der bliver søgt i emnefeltet.
Hvis der er angivet e-mail i ansøgningen vil ansøgeren efter modtagelse få en bekræftelse på modtagelsen af ansøgningen.
 
Udvælgelse
Ud fra ansøgningerne bliver der udvalgt enkelte studerende til en ansættelsessamtale. Efter samtalen bliver det besluttet hvem der er den mest kvalificerede ansøger til praktikstillingen. Til samtalen deltager blandt andet den person, som praktikanten vil få som kontaktperson.
 
Praktikkontrakt
Når praktikanten er udvalgt, skal der udarbejdes en praktikkontrakt mellem praktikanten og Sex & Samfund. Kontrakten fastlægger de vilkårene for praktikopholdet, samt hvilke forventninger praktikanten har til praktikopholdet.
 
Praktikkontrakten underskrives af begge parter, og danner blandt andet grundlag for evalueringsmøderne. Mange studiesteder har deres egne praktikkontrakter, som også skal udfyldes. Den kontrakt der skrives med Sex & Samfund, er kun mellem praktikanten og Sex & Samfund.
 
Praktikperioden
Praktikanten forventes som udgangspunkt at arbejde fuld tid et helt semester hos Sex & Samfund. Det er dog muligt at være fleksibel i forhold til opgaveskrivning og studierelevante kurser.
 
Fordelen ved en praktikperiode af fuld længde er, at praktikanten dermed oplever hvordan det er at være en del af en arbejdsplads som konstant er i udvikling. Sex & Samfund ønsker dermed at give praktikanten et helhedsindtryk af organisationen og det arbejde der bliver lavet nationalt og internationalt.
 
Midtvejs- og afsluttende evaluering
Praktikforløbet startes med en overordnet indføring i hvad Sex & Samfund er og hvad organisationen arbejder for. Praktikanten har et kort møde med sin afdelingsleder, der byder velkommen til afdelingen og udstikker de forventninger der er til et praktikophold.
 
Praktikkontrakten mellem praktikanten og Sex & Samfund danner grundlaget for midtvejs- og afslutningssamtalen. Midtvejs i praktikforløbet holdet praktikanten en samtale med sin kontaktperson, hvor det diskuteres om de opgaver der er defineret i praktikkontrakten bliver opfyldt, samt om der skal ske en ændring i enkelte arbejdsopgaver.
 
Som afslutning på praktikforløbet indkaldes praktikanten til en samtale med sin kontaktperson og afdelingsleder. Der udarbejdes en anbefaling med beskrivelse af praktikforløbet.

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!