28-08-2017

Ny undersøgelse: Børns trivsel øges gennem faglige forløb

Når emner som ensomhed og mangfoldighed tænkes ind i den faglige undervisning, bliver klassens trivsel bedre. Det konkluderer et netop afsluttet undervisningsprojekt, som Sex & Samfund sammen med en række interessenter på skoleområdet står bag.

Når trivselstemaer fra skolens sundheds- seksualundervisning integreres i faglige forløb, højner det klassens trivsel.  Det var tesen, da undervisningsprojektet Destination Trivsel blev skudt i gang for tre år siden. Og ifølge den netop offentliggjorte evaluering holder den tese stik.

I fire kommuner har skoler systematisk integreret sundheds- og seksualundervisningen i faglige undervisningsforløb i dansk, billedkunst, idræt, historie, og samfundsfag. Og tilbagemeldingen fra de involverede lærere og elever er klar: Samtænkningen skaber et stærkt fundament for at udvikle fællesskaber med bedre trivsel.

- Trivsel og faglighed omtales ofte som to forskellige pædagogiske indsatser.  Resultatet fra projektet viser, at der særligt i forhold til klassens trivsel er mange fordele i at tænke det sammen, siger Lone Smidt, der er pædagogisk konsulent hos Sex & Samfund og har været projektleder på projektet.


Trivsel forsvinder i de ældste klasser
Hun peger på, at der lettere skabes en struktur i trivselsarbejdet, når det tænkes ind i faglige forløb. Desuden sikrer den faglige ramme, at der kommer fokus på generelle problematikker og fælles ansvar.

- Når trivselsindsatsen står alene, kommer det nemt til at handle om den enkelte elev. I Destination Trivsels faglige forløb er målet at skabe forståelse for, hvad der fremmer trivsel generelt, og hvordan eleverne i fællesskab kan skabe rammer, hvor alle har det godt.  

Projektet viser, at der særligt i de ældste klasser er en god idé at integrere trivslen i arbejdet med dansk litteratur eller historieundervisning. I de ældste klasser oplever både elever, forældre, lærere og skoleleder, nemlig at fokus på trivsel har en tendens til at forsvinde til fordel for de faglige resultater.


Elever efterlyser forældre-involvering
Også forældrenes rolle har været en del af projektets fokus. Og her har det vist sig, at både elever, lærerne og forældre selv mener, at forældrene spiller en vigtig rolle for klassens trivsel, men i praksis ser det ikke ud til, at de udfylder det ansvar. 

- Det gælder særligt i de ældste klasser, hvor forældreinddragelsen typisk drejer sig om det faglige og fremtidige uddannelsesvalg. Her efterlyser eleverne, at forældrene i stedet for kommer mere på bane i forhold til trivslen i klassen, siger Lone Smidt.

Se Evalueringsrapporten her.

 

Kontakt:
Journalist Eva Frydensberg Holm, tlf  2066 7235
Pædagogisk konsulent Lone Smidt, tlf 3520 9126


Vi hjælper gerne med kontakt til de kommuner, lærere og elever, der har deltaget i projektet.


FAKTA: Om Destination Trivsel
Destination Trivsel er et tre-årigt undervisningsprojekt, der sigter mod at udvikle nye måder at fremme sundhed og trivsel systematisk i grundskolen.

Sex & Samfund har udviklet Destination Trivsel i partnerskab med Danske Skoleelever, Skole og Forældre, Skolelederforeningen, Aarhus Kommune, Aalborg Kommune, Holstebro Kommune og Københavns Kommune.

Destination Trivsel tilbyder undervisningsforløb og materialer, der integrerer emnerne elevens alsidige udvikling samt Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i grundskolens skemalagte fag dansk, billedkunst, historie, samfundsfag og idræt. 

Destination Trivsel er finansieret af en tre-årig bevilling fra Sundhedsministeriets partnerskabspulje.

Undersøgelsen bygger på interviews med skoleledere, lærere, pædagoger, forældre og lærere på de deltagende skoler. Undersøgelsen lægger særligt vægt på elevernes perspektiv.


Fakta om sundheds- og seksualundervisningen i grundskolen
Sundheds- og seksualundervisningen er et obligatorisk timeløst emne i grundskolen fra 0-9. klasse.

Formålet er at udvikle elevernes kompetencer til at fremme sundhed og trivsel for sig selv og andre. Indholdet er centreret om sundhed, trivsel, køn, krop og seksualitet.

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!