03-07-2017

Fordoblet Danida-bevilling styrker rettigheder og sundhed i forbindelse med køn, krop og seksualitet

Sex & Samfund har i dag indgået en ny strategisk partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet, der løber de kommende fire år. Der er tale om en styrkelse af arbejdet for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, da bevillingen er mere end dobbelt så stor som den nuværende.

Fra 2019 kommer Sex & Samfund til at modtage 20 mio. kr. årligt fra Danida til arbejdet for at fremme rettigheder og sundhed i forhold til køn, krop, graviditet og seksualitet i vores internationale arbejde.

Næste år bliver støtten fra Danida på 17 mio. kr., hvilket allerede er mere end en fordobling i forhold til den nuværende aftale, som er på 8,8 mio. kr.

- Vi er meget glade for, at vi nu kan styrke vores internationale arbejde blandt andet for mødresundhed, for LGBT-rettigheder og for adgang til prævention. Det ligger i god tråd med Danidas prioritering af seksuel og reproduktiv sundhed som et fortsat kerneområde i dansk udviklingspolitik. Og det anerkender Sex & Samfund som en organisation, der er til at regne med, når dansk udviklingspolitik skal foldes ud, siger Tania Dethlefsen, vicegeneralsekretær i Sex & Samfund. 

Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder står helt centralt, hvis verden skal nå FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling i 2030. 

Udviklingsminister Ulla Tørnæs har i alt indgået strategisk partnerskabsaftaler med 17 organisationer i dag. Man kan se de andre 16 organisationer, som i dag har fået en aftale med Danida her.

Det internationale arbejde udgør i dag cirka halvdelen af den samlede omsætning i Sex & Samfund.

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!