05-07-2017

​Dansk/norsk forretningsmand giver 1 mio. US dollar til kvinders sundhed og rettigheder

Forretningsmanden Paul Wallevik og hans hustru Helle har doneret 1 mio. US dollars til arbejdet for kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder i Ghana. Målet er at fremme bæredygtig udvikling gennem øget viden om krop, prævention og rettigheder.

Det startede med en møbelfabrik i 1968. Og mange år senere en cashewnøddeproduktion. I flere årtier har møbelfabrikant Paul Wallevik og hans familie været engageret i forretning i Ghana. Og nu er ønsket om at give noget tilbage til lokalsamfundet altså udmundet i blandt andet denne store donation.

Ghana har oplevet en betydelig befolkningstilvækst de seneste 50 år, hvor indbyggertallet er øget fra ca. 7,7 mio. til 27,4 mio. og det har gjort indtryk på familien Wallevik:

- Vi har med egne øjne set, hvilken udfordring det kan være for kvinder og familier, hvis de får mange flere børn end de ønsker sig, fordi de ikke kender til prævention. Det lægger pres på hele familiens ressourcer, når seks eller ni børn i stedet for tre skal have uddannelse, mad, tøj osv. Oplysning om prævention og adgang til den vil gøre en stor forskel for familierne, siger Paul Wallevik.

- Vi har mange kvinder ansat på vores cashewnøddefabrik, og vi kan være med til at gøre en forskel i deres liv med dette projekt – ud over at vi selvfølgelig har kunnet sørge for at de har et job i mange år. Vi håber, at andre firmaer følger trop og investerer i kvinders og familiers fremtid, siger Wallevik.

Donationen er en enestående anerkendelse af og støtte til Sex & Samfunds arbejde for kvinders reproduktive sundhed og samtidigt et godt eksempel på, hvordan erhvervslivet kan engagere sig i sundhed og rettigheder, som både gavner virksomhederne og de lokalsamfund, de arbejder i. 

Donationen kommer i kølvandet på Sex & Samfunds indsatser for at styrke samarbejdet med den private sektor herunder også partnerskabet med Investeringsfonden for Udviklingslande.

Sidste år vedtog Folketinget en ny udviklingspolitisk strategi, hvor der er fokus på blandt andet samarbejdet med private virksomheder. Noget som udviklingsminister Ulla Tørnæs også har peget på som vigtigt i Danmarks fremtidige strategi.

- Denne flotte donation er et glimrende eksempel på, hvordan virksomheder kan gå ind og være med til at tage ansvar for verdens positive u​dvikling. FN’s 2030-mål for verdens udvikling kan kun nås, hvis alle er med til at løfte i flok. Og her er familien Wallevik med til at give mange kvinder og deres familier viden til selv for eksempel at bestemme, hvor mange børn de ønsker og give lettere adgang til de reproduktive sundhedsserviceydelser, de måtte have behov for, siger generalsekretær for Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen.

Få vores nyhedsbrev

Vi arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, rettigheder, trivsel, ønskebørn og forebyggelse.

Vil du have vores nyhedsbrev?

 
 

 

Mød en frivillig!

Mød en frivillig!